ขอเปิด GA Online

0

การขอเปิดศูนย์แฟรนไชส์สำนักงานตัวแทน GA Online ต้องมีบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย หรือ บัตรตัวแทนฯ (ฟรี ไม่เก็บค่าแฟรนไชส์ ,ไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์ ใดๆ ทั้งสิ้น) การเปิดศูนย์แฟรนไชส์สำนักงานตัวแทน มี 2 แบบ

  • เปิดสำนักงานตัวแทน GA Online เต็มรูปแบบ
  • เปิดศูนย์ย่อย (ไม่ขึ้นป้ายใหญ่ แต่ให้บริการได้เต็มระบบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน

แสดงความคิดเห็น